Kos férfi és Halak nő

Mivel semmi férfi nem lehet férfiasabb mint a Kos és semmi nő nem fejezi ki a nőiességet jobban mint a Halak, így a két jegy közötti kapcsolat szinte tökéletes. Az összeillést nem zavarja meg, hogy ki a család feje a kapcsolatban. A partneri egység minden téren meg van ennél a párnál. Ha a Kos jegyű férfi beleszeret a Halak jegyű nőbe, az anyatermészet csak mosolyogva nézi és halkan egyetért. Ez a kapcsolat méltó arra, hogy a Rómeó és Júlia kapcsolattal hasonlítsák össze. A Kos jegyű férfinak szüksége van maga mellett egy nőre, aki nem árnyékolja be tekintélyét, jó hallgató és természetesen gyönyürű. Mindezek a Halak jegyében született nőre igazak. Természetesen vannak különbségek is közöttük, de még milyenek! Mivel természeténél fogva félénk, csendes és kedves, nem tiltakozik akkor sem, ha valamivel nem ért egyet. Egy dolog tudja a Kos jegyű férfit kiborítani. Ezek az asszonyok szívesen és gyakran segítenek bárkinek. Mindig csörög a telefonjuk (legyen az a húguk, szomszéd, kolléganő) mert valakinek szüksége van legalább meghallgatásra. A Halak jegy általánosságban abban tűnik ki, hogy nagyon jó hallgató. A Kos azonban szeretné, ha minden figyelmét csak neki szentelné, hogy hallgassa az örömeit és gondjait. A Kosok önző egoisták. Észre sem veszik. Az ilyen viselkedés következménye lehet, hogy a Halak jegyű nő boldogtalan lesz, mert úgy érzi, hogy figyelmen kívül hagyják. A Kost figyelmeztetnie kell viselkedésére. Az a jó, hogy mihelyst a Kost figyelmeztetik önző magaviseletére, azonnal bocsánatot kér és őszintén sajnálja. Természetesen addig amíg újra el nem feledkezik róla. Tehát a Halak jegyű nőknek nyitottabbaknak kellene lenniük és nem felni kommunikálni a Kos jegyű férfival. Végtére is nincs mitől félniük. A Kos Halak kapcsolatot nem szükséges a szexualitás terén boncolgatni. Ahogyan már az elején is említettük kapcsolatuk Rómeó és Júlia vagy Tarzan és Jane kapcsolatához hasonlítható. Mit kellene még hozzáfűzni? Az ágyban minden rendben van közöttük, képesek teljesen kielégíteni egymást. Ahogyan látják a partneri kapcsolat két teljesen különböző ember között működhet. Azonban van egy nagyon jelentős és fontos közös tulajdonságuk: a sebezhetőség. Ez összetartja őket. Néha féltékenység merülhet fel részükről, de tudatosítaniuk kell, hogy egyiknem sem érdeke megcsalni a másikat. Ha flörtölnek is csak plátói szinten.